Hikayemiz

Turizmin sosyal ve ekonomik hayata olan katkıları bu sektörü cazip kılmaktadır. Bunun yanısıra geride bıraktığı kirlilik, bozulma, yıpranma ve plansız kaynak tüketimi son yıllarda belli bir kesimin bu durumdan rahatsız olmasını beraberinde getirmiştir. Genelin aksine, turizmin olumsuz yönleri olduğunu kabullenmek ve sürdürülebilir turizm anlayışı ile hareket etmek zorundayız. Bu alanda yapılabilecek onarımların ve düzenlemelerin hayata geçirilmesi adına ve bize kalan doğal ve kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması için sürdürülebilir bir turizm oluşturmak şarttır. Sektörün içerisinden bu durumu gören bizler Uluslararası Sürdürülebilir Turizm derneğini hayata geçirdik. Yapılan turizmin daha bilinçli, çevresine ve doğaya saygılı, yöresel insan ve kültürüne katkı sağlayan bir hal alması, ülkenin sahip olduğu turizm potansiyelini ortaya çıkarmak ve mevcut durumu geliştirerek geleceğe taşıma düşünceleri bizi bir araya getirdi.Bu doğrultuda amacımız, ülke turizmi yararına sürdürülebilir, çevre dostu, kültürel değerleri koruyan ve yücelten,  turizmden yerel halkın pay almasını sağlamak, üreten, katma değeri yüksek turizmi desteklemektir.

Çalışma Alanımız

 Ülkemizin turizmden daha fazla gelir sağlaması için katma değeri yüksek turizmi desteklemek ve ön plana çıkartacak çalışmalar yapmak. Sürdürülebilir turizm faaliyetlerinin etkinleştirilmesi, geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla araştırmalar yapmak ya da yaptırmak. Çevreye zarar vermeden yararlanma yöntemlerinin geliştirilmesi ve yerel halkın kültürünü yok etmeden turizm faaliyetlerinden yararlanmalarının sağlanması.Türkiye için sürdürülebilir turizmin tanımını yapmak ve bu konuda turizm profesyonelleri, yerel yönetimler ve yöneticileri ile kamuoyuyla işbirliği yapmak. Turizmin çevreye vereceği potansiyel yararlar/zararlar konusunda bilinçlendirmek ve eğitmek. Türkiye’nin sahip olduğu turizm potansiyellerini turizm profesyonellerine ve yerli/yabancı turiste tanıtmak.Yerel yönetimlerle iş birliği yaparak bölge halkının sürdürülebilir turizm bilincine sahip olmasını sağlamak; halkın aktif katılımını ve turizmden daha fazla pay almasını sağlayacak projeler geliştirmek: Tarım temalı turlar, yerel lezzetler, yöreye ait geleneksel sanat atölyeleri gibi.

 

 

Projeler

USTUD’un kuruluş amaçlarından biri, sosyal projeler geliştirerek toplumsal zenginliğimize katkı ve bu mirasın gelecek kuşaklara korunarak aktarılmasını sağlamaktır. Bu doğrultuda doğal ve tarihi mirasların restorasyonu ve çevre düzenlemesi konusunda projeler geliştirerek bunları ilgili sektörlerle paylaşır, katılımcısı ve takipçisi olur.Gerçekleştirilen ve tasarlanan projelerde amaç gelir elde etmek değil, ülke turzmine ve bu doğrultuda yerel halka katkı sağlamaktır

Başkan'ın Mesajı

Sunduğu olanaklar, coğrafi konumu, iklimi, bitki örtüsü ve faunası, ev sahipliği yaptığı benzersiz tarihi mirasları ve sektörel deneyimi ile ülkemiz, turizm destinasyonları arasında hatırı sayılır bir konumda yer almaktadır. Önde gelen bu destinasyonlar arasında son yıllarda dikkatleri üzerine toplayan “sürdürülebilir turizm” kavramı, gelecekte yapılması planlanan turizmi şekillendirmek ile sınırlı kalmayıp günümüzdeki turizmi dahi etkilemektedir. 

Sürdürülebilir turizmin amaçlarından başlıcaları olan turizmin gerçekleştiği bölgeleri, doğal, tarihsel ve kültürel mirasın turizmin olumsuz etkilerinden korumayı ve mevcut şartları geliştirmeyi amaçlayan, bunun yanısıra gerçekleşen turizmden yerel halkın ve kültürlerin geçimini sağlayıp gelecek nesillere aktarılması ve böylelikle mevcut turizm faaliyetleri ve yöresel kültürlerin sürekliliğini sağlamak, bizi harekete geçiren esas motivasyonlardır. 

 

 

 

Adviye BERGEMANN

Galeri