Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /var/www/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 4172
Çalışma Alanlarımız – USTUD

Çalışma Alanlarımız

Ülkemizin Turizmden daha fazla gelir sağlaması için katma değeri yüksek turizmi desteklemek ve ön plana çıkartacak çalışmalar yapmak.

Sürdürülebilir turizm faaliyetlerinin etkinleştirilmesi,geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla araştırmalar yapmak ya da yaptırmak.  

Çevreye zarar vermeden yararlanma yöntemlerinin geliştirilmesi ve yerel halkın kültürünü yok etmeden turizm faaliyetlerinden yararlanmalarının sağlanması.

Türkiye için sürdürülebilir turizmin tanımını yapmak ve bu konuda turizm pfofesyonelleri,yerel yönetimler ve yöneticileri ile kamuoyuyla işbirliği yapmak.Turizmin çevreye vereceği potansiyel yararlar/zararlar konusunda bilinçlendirmek ve eğitmek.

Türkiye’nin sahip olduğu turizm potansiyellerini turizm profesyonellerine ve yerli/yabancı turiste tanıtmak.

Yerel yönetimlerle iş birliği yaparak bölge halkının sürdürülebilir turizm bilincine sahip olmasını sağlamak; halkın aktif katılımını ve turizmden daha fazla pay almasını sağlayacak projeler geliştirmek: Tarım temalı turlar, yerel lezzetler, yöreye ait geleneksel sanat atölyeleri gibi.

Yöre halkının kendi ürünlerini pazarlayarak turizmden daha fazla gelir elde etmesine yönelik projeler oluşturmak.

Sürdürülebilir turizm konusunda ulusal ve uluslararası tüm örgütlerle işbirliği yapmak, söz konusu alanda tecrübeli sivil toplum kuruluşlarının birikimlerini paylaşmak, ülkemizdeki potansiyel olanakları onlara tanıtmak.

Tarihi eserlerin restorasyonu ve çevre düzenlemesi konusunda ilgili kurumlarla iş birliği yapmak.