Hikayemiz

Turizmin sosyal ve ekonomik hayata olan katkıları bu sektörü cazip kılmaktadır. Bunun yanısıra geride bıraktığı kirlilik, bozulma, yıpranma ve plansız kaynak tüketimi son yıllarda belli bir kesimin bu durumdan rahatsız olmasını beraberinde getirmiştir. Genelin aksine, turizmin olumsuz yönleri olduğunu kabullenmek ve sürdürülebilir turizm anlayışı ile hareket etmek zorundayız. Bu alanda yapılabilecek onarımların ve düzenlemelerin hayata geçirilmesi adına ve bize kalan doğal ve kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması için sürdürülebilir bir turizm oluşturmak şarttır. Sektörün içerisinden bu durumu gören bizler Uluslararası Sürdürülebilir Turizm derneğini hayata geçirdik. Yapılan turizmin daha bilinçli, çevresine ve doğaya saygılı, yöresel insan ve kültürüne katkı sağlayan bir hal alması, ülkenin sahip olduğu turizm potansiyelini ortaya çıkarmak ve mevcut durumu geliştirerek geleceğe taşıma düşünceleri bizi bir araya getirdi.Bu doğrultuda amacımız, ülke turizmi yararına sürdürülebilir, çevre dostu, kültürel değerleri koruyan ve yücelten,  turizmden yerel halkın pay almasını sağlamak, üreten, katma değeri yüksek turizmi desteklemektir.