Yönetim Kurulumuz

Adviye Bergemann

Adviye Bergemann 1972 yılında Kuşadası/Aydın’da doğdu, ilk-orta ve lise eğitimini Kuşadası’n da tamamladıktan sonra dil ve işletme üzerine eğitim almak üzere Kings College / Oxford’da bulunmuştur.1985’ten itibaren turizm sektöründe farklı alanlarda ve pozisyonlarda görev aldıktan sonra erken yaşlarda sektörde yönetici olarak çalışmaya başladı… Adviye Bergemann,2003 yılında Türkiye’de lüks turizmin geliştirilmesi düşüncesinden yola çıkarak Aida turizmi kurmuştur. Lüks turizmin destinasyon odaklı pazarlama yapması gerektiğinden yola çıkarak 2014 yılında bu segmentin önemli aktörlerinin de içinde olduğu “luxinTurkey” tanıtım ve pazarlama platformunu kurmuştur.

Adviye Bergemann’a göre turizmi çekici kılan,sosyal ve ekonomik hayata olan katkısıdır.Bu alanda yapılabilecek onarım ve düzenlemelerin başlaması adına Dünyanın kültürel,tarihi ve doğal zenginliklerini korumak,turizmi sürdürülebilir kılmak için 2019 yılında turizm sevdalısı kişiler tarafından Ustud (Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Derneği) kurulmuştur. Adviye Bergemann aynı zamanda USTUD’un Kurucusu ve Başkanıdır.

Doç. Dr. Volkan Altıntaş

1978 doğumlu Volkan Altıntaş, Gazi Üniversitesi İİBF İşletme bölümünde lisansını daha sonra Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik ana bilim dalında ise yüksek lisans ve doktora çalışmalarını tamamladı.


Çalışmalarını Avrupa Birliği ve turizm politikaları, bölgesel kalkınma, yaşam kalitesi, Türkiye’nin tanıtımı ve imajı konusunda sürdüren Altıntaş, Türkiye yanında Almanya, Güney Kore ve ABD’de turizm temelli çeşitli proje ve araştırmalar gerçekleştirmiştir.


Volkan Altıntaş, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Turizm Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Serdar Çelenk

1955 yılında İzmir’e yerleşen İstanbullu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini İzmir’de, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde başladığı ekonomi eğitimini de yine İzmir’de tamamladı. 1974 yılında başladığı turizm yaşantısına 41 yıldır profesyonel turist rehberi olarak devam ediyor.İzmir Turist Rehberleri Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevinden sonra Uluslararası Turizm Derneği Başkanı olarak turizm politikalarının oluşmasında katkıda bulunma çabası içinde. Ege Gastronomi Turizmi Derneği’nin kurucu başkanlığını ve Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Derneğinin de kurucu başkan yardımcılığı görevini halen sürdürüyor.


Katma değeri yüksek turizm konusunda çalışmalar yapan Çelenk, özellikle internet turizm medyasındaki köşe yazıları ile doğru turizmin oluşmasına katkı verme konusunda çaba gösteriyor.

Ferdi Akarsu

Uzun yıllardır ulusal ve uluslararası çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve kamu kuruluşunda çevresel ve sektörel sürdürülebilirlik alanında çalışmalar yürütüyor. Akarsu aynı zamanda nesli tehlike altındaki türler ve tehdit altındaki doğal alanlar üzerine çalışan ve uzmanlığını kuşlar üzerine yapmış bir ornitolog.


Ulusal ve uluslararası birçok platformda sürdürülebilir turizm ile birlikte doğa araştırmaları, kültür ve biyo-kültür, kent ekosistemleri, kentler için dirençlilik, ekolojik prensipler ve ekoturizm konuları üzerine çalışmaları ve çok sayıda makalesi bulunmakta. Turna kitabı, Atlas Dergisi ve Hürriyet Seyahat’teki yazılarından tanıdığımız Ferdi Akarsu, 2020 yılında yayınladığı “Yeşil – Sürdürülebilir Yaşam ve İklim” kitabı ile sürdürülebilirlik ve küresel ısınma konusunu ele alıyor.


İnsanın gündelik faaliyetlerinde, kentsel uygulamalarında ve sektörel üretimlerinde sürdürülebilirliğe yönelik yöntemleri araştırmak ve bu yolla insanı doğaya ve doğayı insana yaklaştırmak, Akarsu’nun kuşlar ile birlikte en büyük tutkusu.

Seda Kutluk

Ankara doğumlu olan Seda Kutluk, İzmir Özel Türk Lisesi Anadolu bölümünden mezun olduktan sonra lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nde, 2001 yılında tamamlamıştır. Kutluk, turizme adanmış 20 yıllık kariyeri boyunca kamu sektöründe ve özel sektörde ; yurt içi ve yurt dışında farklı destinasyonlarda bütünleşik pazarlama iletişimi süreçlerini yönetmiştir. Kutluk, 2002 – 2007 yılları arasında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı ve Tanıtma Genel Müdürlüğü’nde görev almıştır. Eş zamanlı olarak, Ankara Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma Merkezi AB Proje Yönetimi Eğitim Programını tamamlamış ve üyesi olduğu Anadolu Sürdürülebilir Kalkınma Ajansı (ASKA) sivil toplum inisiyatifinde, iki adet proje için fon alınarak projelerin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmuştur.


2007 yılında özel sektöre geçen Kutluk, Özak Global Holding yatırımı olan Ela Quality Resort Hotel ekibine Pazarlama Müdürü olarak dahil olmuştur. 2012 yılında Doğuş Grubu bünyesine katılarak Grubun kendi işlettiği ilk oteli olan D Maris Bay (The Leading Hotels of the World üyesi) açılış ekibinde Pazarlama Direktörü olarak görev yapmıştır. Grubun turizm yatırımlarının lokomotifi olan bu ilk otel açılışının ardından, yurt içi ve yurt dışındaki otel yatırımlarının Pazarlama ve İletişim yöneticiliğini üstlenmiştir. 2015 yılında İstanbul merkez ofiste Doğuş Turizm ve Perakende Grubu bünyesinde otelcilik, marina, seyahat danışmanlığı, etkinlik ve perakende operasyonlarından sorumlu pazarlama yöneticiliği görevine getirilmiştir. Kutluk, aynı dönemde Grubun Avrupa’da büyüyen lüks otel portföyü için çatı marka oluşturulması projesi, Roma merkez ofisinde, Pazarlama ve İletişim yöneticiliği görevini eş zamanlı olarak yürütmüştür. Kutluk, son olarak Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ( TÜRSAB ) Genel Merkezi’nde Projeler ve Sponsorluklar Direktörü olarak görev yapmış; Birliği temsilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Turizm Platformu Koordinasyon Kurulu’nda görev almış ve sürdürülebilir turizm odaklı projelerin hayata geçirilebilmesi için Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP Ankara ofisi ile temasları yürütmüştür.

Başkanın mesajı

Sunduğu olanaklar, coğrafi konumu, iklimi, bitki örtüsü ve faunası, ev sahipliği yaptığı benzersiz tarihi mirasları ve sektörel deneyimi ile ülkemiz, turizm destinasyonları arasında hatırı sayılır bir konumda yer almaktadır. Önde gelen bu destinasyonlar arasında son yıllarda dikkatleri üzerine toplayan “sürdürülebilir turizm” kavramı, gelecekte yapılması planlanan turizmi şekillendirmek ile sınırlı kalmayıp günümüzdeki turizmi dahi etkilemektedir. 

Sürdürülebilir turizmin amaçlarından başlıcaları olan turizmin gerçekleştiği bölgeleri, doğal, tarihsel ve kültürel mirasın turizmin olumsuz etkilerinden korumayı ve mevcut şartları geliştirmeyi amaçlayan, bunun yanısıra gerçekleşen turizmden yerel halkın ve kültürlerin geçimini sağlayıp gelecek nesillere aktarılması ve böylelikle mevcut turizm faaliyetleri ve yöresel kültürlerin sürekliliğini sağlamak, bizi harekete geçiren esas motivasyonlardır. 

Yaşamımızı sürdürdüğümüz bu topraklara derinden bağlı olan bizler yapacağımız faaliyetler ile bu topraklara gereken saygıyı ve hak ettiği değeri kazandırmak için harekete geçtik. Umarım bu yolculukta çoğalarak artar ve geleceğe güzel kazanımlar sağlayabiliriz.

Adviye BERGEMANN